Quản lý nhóm khách hàng

Nhóm khách hàng là tập hợp các khách hàng có cùng một đặc điểm riêng biệt , dựa vào đó, ta có thể dễ dàng quản lý cũng như có các phương pháp tiếp cận phù hợp,

Trong bài viết trước Teamcrop đã hướng dẫn bạn cách quản lý thông tin khách hàng. Trong bài viết này Teamcrop sẽ hướng dẫn bạn cách quản lý nhóm khách hàng của bạn.

1/ Thêm mới nhóm khách hàng

Từ thanh menumenu Tên công ty -----> Cài đặt và cấu hình ----> Tab Khách hàng----> Nhóm khách hàng

Nhấn nút Thêm mới phía trên bên phải để thêm mới một nhóm khách hàng.

Hệ thống sẽ mở màn hình như dưới đây :

             Mô tả:

  • Tên: Tên của nhóm khách hàng 
  • Mã: Mã nhóm khách hàng ( nếu có)
  • Mô tả: Mô tả nhóm khách hàng

Nhấn Thêm mới để hoàn tất việc thêm mới nhóm khách hàng.

2/ Chỉnh sửa thông tin 

Để chỉnh sửa thông tin nhóm khách hàng đã có. Trên danh sách quản lý nhóm khách hàng nhấn vào biểu tượng Sửa như dưới đây:

Màn hình chỉnh sửa thông tin nhóm khách hàng sẽ mở:

Sau khi chỉnh sửa các thông tin cần thiết, bấm Cập nhật để lưu lại thông tin.