Quản lý nhập - xuất kho hàng hóa

Các cửa hàng, doanh nghiệp, việc nhập - xuất kho diễn ra một cách thường xuyên, với việc quản lý thủ công thì không thể nào kiểm soát hết với số lượng  phiếu ngày càng lớn vừa tốn kém thời gian và nhân lực. Trong khi đó với hệ thống Teamcrop sẽ giúp khắc phục toàn bộ những khó khăn trên, đồng thời có thể kiểm tra, xem lại các phiếu xuất - nhập kho một cách nhanh chóng, chính xác, linh động giúp cho việc quản lý dễ dàng và hiệu quả hơn, tránh sai sót.

Mô tả:

 • Phiếu: Phiếu Nhập hay phiếu Xuất
 • Ngày: Ngày tạo phiếu
 • Mã phiếu: Mã phiếu nhập - xuất
 • Số SKU: tổng số lượng SKU trong phiếu
 • Kho: Tên kho nhập - xuất
 • Loại: Loại phiếu 
 • Mã đơn hàng: Mã đơn hàng chỉ hiển thị khi phiếu xuất được tạo từ đơn hàng
 • Người tạo: Người tạo phiếu
 • Ghi chú: Ghi chú trên phiếu. Rê chuột vào biểu tượng sẽ hiển thị ghi chú.
 • Trạng thái: Trạng thái của phiếu Nhập - Xuất 

1. Tạo phiếu Nhập - Xuất kho

Để thêm một phiếu nhập hay phiếu xuất kho mới:

Từ thanh Menu, chọn Quản lý kho, nhấp chuột chọn Nhập/Xuất kho

Nhấn nút  Thêm mới phía trên bên phải và chọn loại phiếu muốn tạo là Nhập hay Xuất như hình dưới đây.

Ở đây mình chọn là Phiếu nhập kho một Popup sẽ hiện lên để bạn lựa chọn hình thức tạo phiếu nhanh nhất cho mình.

 • Import từ excel: Khi bạn tạo phiếu với số lượng nhiều sản phẩm. mình có teh63 dùng file mẫu định dạng từ excel để tạo phiếu nhanh chóng.
 • Nhập bằng tay: Nhập bằng cách tìm và chọn sản phẩm cần nhập hoặc xuất để đưa vào trogn phiếu.
 • Quét Barcode: Dùng máy quét mã vạch để hỗ trợ tìm kiếm và xử lý nhanh hơn.

Ở đây mình chọn hình thức Nhập bằng tay và màn hình thêm mới phiếu nhập sẽ mở như dưới đây:

Tìm kiếm sản phẩm, SKU ở ô tìm kiếm phía trên và chọn sản phẩm, thuộc tính cần tạo để đưa vào phiếu.

Nếu mình chọn hình thức Import từ excel thì màn hình sau sẽ mở:

 

Lưu ý

Khi upload file lên nếu dòng dữ liệu nào báo màu đỏ là dòng đó đang bị lỗi do sai mã sản phẩm hay SKU so với mã sản phẩm hay SKU tồn tại trong hệ thống. 

Sau đó chọn Loại nhập kho, Kho lưu trữ, nhập thông tin chi tiết người cung cấp ở Thông tin khác nếu có và chọn trạng thái cho phiếu (nếu như bạn được cấp quyền thay đổi trạng thái phiếu).  Nhấn nút Thêm mới phía dưới bên phải để lưu lại thông tin phiếu.

2. Cập nhật phiếu Nhập- Xuất kho

 Trên danh sách phiếu Nhập/Xuất kho, nếu muốn chỉnh sửa thông tin phiếu nào thì nhấn vào biểu tượng Cập nhật (Cây viết) bên phải ngay phiếu đó. Hệ thống sẽ mở màn hình cập nhật phiếu như dưới đây:

 Nhập các thông tin cần chỉnh sửa như thêm hay bớt sản phẩm hay số lượng sản phẩm, thay đổi trạng thái phiếu hoặc phần Thông tin khác sau đó nhấn nút Cập nhật ở phía dưới bên phải để lưu lại thông tin.

Lưu ý

Trạng thái phiếu chỉ có thể thay đổi theo một chiều và không quay lại được trạng thái ban đầu sau khi cập nhật.

Tồn kho sản phẩm chỉ được tính trạng thái phiếu Nhập và phiếu Xuất ở trạng thái Hoàn thành.

Trạng thái phiếu ở Hoàn thành, Hủy là không được chỉnh sửa thông tin sản phẩm trong phiếu.

Phiếu tạo rồi không thể xóa mà chỉ có thể Hủy rồi tạo lại phiếu mới.

Ngoài ra bạn cũng có thể in phiếu ra bằng cách nhấn vào biểu tượng In ngoài danh sách.

Mở rộng

Bạn có thể tạo phiếu xuất kho từ danh sách đơn hàng hay cập nhật thông tin và trạng thái phiếu tại danh sách đơn hàng một cách nhanh chóng nếu như nhân viên đó được phân quyền. Xem thêm ở phần Quản lý đơn hàng để hiểu hơn về tính năng xuất kho từ đơn hàng.