Quản lý nhãn hiệu

Trong bài trước Teamcrop đã hướng dẫn bạn cách tạo sản phẩm và quản lý tồn kho. Trong bài viết này Teamcrop sẽ hướng dẫn bạn quản lý nhãn hiệu của sản phẩm.

Nhãn hiệu là những dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá dịch vụ cùng loại được sản xuất hoặc cung cấp bởi các doanh nghiệp khác nhau. 

Để thêm mới nhãn hiệu của sản phẩm: 

Từ menu Tên công ty ---> Cài đặt và cấu hình ----> Tab Bán hàng ----> Cài đặt bán hàng ---->Nhãn hiệu

Nhấn nút Thêm phía trên bên phải. Hệ thống sẽ mở màn hình thêm mới như sau:

Nhập Tên, Mã nhãn hiệu và mô tả (nếu có) cho nhãn hiệu  và nhấn nút Thêm phía dưới bên phải để lưu lại thông tin nhãn hiệu mới cho sản phẩm.