Quản lý nhà vận chuyển

Quản lý nhà vận chuyển và phí vận chuyển (còn được gọi là quản lý phương thức vận chuyển) là nơi để bạn quản lý và theo dõi tiến trình hay lộ trình của các đơn hàng trong quá trình giao hàng – vận chuyển cũng như mức phí tương ứng với từng địa điểm giao hàng của một phương thức giao hàng mà bạn đã kết nối.

Quản lý nhà vận chuyển

Danh sách quản lý dịch vụ giao hàng và phí vận chuyển là tập hợp tất cả các dịch vụ - phương thức giao hàng cùng với mức phí vận chuyển tương ứng với từng dịch vụ nhà vận chuyển tồn tại trên hệ thống quản lý.


Mô tả:
 • Tên: Tên nhà vận chuyển
 • Người tạo: Tên người đã tạo ra nhà vận chuyển
 • Ngày tạo: Ngày tạo nhà vận chuyển
 • Trạng thái: rạng thái hoạt động của nhà vận chuyển
Mở rộng

Trên danh sách nhà vận chuyển bạn có thể kiểm tra và so sánh phí vận chuyển giữa các nhà vận chuyển với nhau để có thể lựa chọn nhà vận chuyển tối ưu nhất để giao hàng của bạn bằng cách nhấn vào nút Kiểm tra giá phía trên bên phải

1. Thêm mới một nhà vận chuyển

Thêm mới một nhà vận chuyển là thêm mới một dịch vụ giao hàng để giao sản phẩm, hàng hóa của công ty bạn đến tới tay khách hàng.

Để thêm một nhà vận chuyển mới:

Từ thanh menu Bán hàng----> Nhà vận chuyển

Nhấn vào nút Thêm mới ở góc trên bên phải để thêm mới nhà vận chuyển. Hệ thống sẽ mở màn hình sau: 

Nhập các thông tin cần thiết ở màn hình trên và nhất nút Thêm mới ở phía dưới bên phải để lưu lại thông tin.

2. Cập nhật một phương thức vận chuyển

Cập nhật một nhà vận chuyển là chỉnh sửa lại hay bổ sung thêm thông tin cần thiết cho phù hợp với điều kiện thực tế.

Để cập nhật một nhà vận chuyển, từ danh sách quản lý nhà vận chuyển nhấn vào biểu tượng Cập nhật (Cây viết)  hệ thống sẽ chuyển sang màn hình cập nhật thông tin như sau:

Mô tả:
Trạng thái Trạng thái hoạt động của phương thức gồm 2 trạng thái: Enable/Disable
Tích hợp hệ thống giao hàng nhanh Là sự kết nối giữa hệ thống quản lý của mình với các dịch vụ giao hàng tốt nhất hiện nay thông qua việc kết nối API rất đơn giản và nhanh chóng như:
 •  Giao hàng nhanh
 • Shipchung
 • Proship
 • Viettel Post
 • Trung Thành Express
 • Bưu điện (VN Post)
 • Giao hàng tiết kiệm
 • Ahamove
 • Không sử dụng (Công ty tự giao hàng)

Dưới đây là một số thông tin về cách cấu hình để kết nối với các dịch vụ giao hàng nhanh tốt nhất hiện nay:

 • Dịch vụ Giao hàng nhanh
 • Dịch vụ Shipchung
 • Dịch vụ Proship
 • Dịch vụ Viettel Post
 • Dịch vụ Bưu điện
 • Dịch vụ Trung Thành Express
 • Dịch vụ Giao hàng tiết kiệm
 • Dịch vụ Ahamove

Để lấy được các thông tin kết nối để nhập vào các ô trên thì bạn phải liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ tương ứng để được hỗ trợ trong việc kết nối và tích hợp.

Sau khi cập nhật, chỉnh sửa các thông tin cần thiết nhấn nút Cập nhật phía dưới bên phải để lưu lại thông tin vào hệ thống quản lý.

3. Thêm và cập nhật phí vận chuyển

Phí vận chuyển là chi phí phát sinh ra trong quá trình giao hàng, sản phẩm đến tay khách hàng và mức phí sẽ được tính theo từng nhà vận chuyển mà công ty bạn kết nối.

Để thêm và cập nhật phí vận chuyển cho từng nhà vận chuyển thì từ danh sách Nhà vận chuyển nhấn Phí vận chuyển hệ thống sẽ mở màn hình sau:

Nhập thông tin giá tương ứng với bảng báo giá của từng nhà vận chuyển. Sau đó nhấn nút Cập nhật ở phía dưới bên phải để lưu lại thông tin phí vận chuyển.

Chú ý

1. Phí vận chuyển có Check vào Có giao hàng tỉnh thành phố/ Quận huyện nào thành nơi đó mới có giao hàng 2. Khi Check vào cột Miễn phí tức giao tỉnh thành phố/ Quận huyện đó với giá là 0 đồng