Quản lý nhà cung cấp

Trong bài trước Teamcrop đã hướng dẫn bạn cách tạo sản phẩm và quản lý tồn kho. Trong bài viết này Teamcrop sẽ hướng dẫn bạn quản lý nhà cung cấp sản phẩm.

Nhà cung cấp là nơi cung ứng hàng hóa theo nhu cầu của các doanh nghiệp, được xem là đối tác quan trọng trong hoạt động kinh doanh.

Mô tả:

  • Mã: Mã gán cho Nhà cung cấp
  • Thông tin: Thông tin dịch vụ/ sản phẩm cung cấp
  • Liên hệ kinh doanh: Thông tin liên hệ từ phía đại diện nhà cung cấp
  • Tên công ty: Tên công ty cung cấp
  • Loại sản phẩm: Loại hình sản phẩm cung cấp
  • Công nợ: Tiền nợ giao dịch tháng trước
  • Trạng thái: Tình trạng hoạt động của nhà cung cấp

Doanh nghiệp của bạn bắt đầu hợp tác kinh doanh, tiếp nhận nguồn hàng từ một đối tác mới, khi ấy một Nhà cung cấp mới cần được thêm vào để hệ thống quản lý cập nhật đầy đủ và toàn diện hơn.

Từ menu Tên công ty ---> Cài đặt và cấu hình ----> Tab Bán hàng ----> Cài đặt bán hàng ----> Nhà cung cấp

Trên danh sách nhà cung cấp nhấn Thêm hệ thống sẽ mở màn hình sau:

Nhập tất cả các thông tin cần thiết. Sau đó nhấn nút Thêm phía dưới bên phải màn hình để lưu lại thông tin nhà cung cấp mới thêm.