Quản lý nguồn khách hàng

Trong bài viết trước, Teamcrop đã hướng dẫn bạn cách quản lý thông tin khách hàng và cách quản lý nhóm khách hàng. Trong bài viết này, Teamcrop sẽ tiếp tục hướng dẫn bạn cách quản lý nguồn khách hàng.

 1/Thêm mới nguồn khách hàng

Từ thanh menu menu Tên công ty -----> Cài đặt và cấu hình ----> Tab Khách hàng----> Nguồn khách hàng

Nhấn nút Thêm mới  phía trên bên phải để thêm mới một nguồn khách hàng

Hệ thống sẽ hiện màn hình như sau:

                 Mô tả:

  • Tên : Tên của nguồn khách hàng ( Facebook, website, mua lẻ,...)
  • Mã : Mã nguồn khách hàng ( nếu có)
  • Mô tả : Mô tả cho nguồn khách hàng

Nhấn Thêm mới  để hoàn tất việc thêm mới nguồn khách hàng.

2/ Chỉnh sửa thông tin

Để chỉnh sửa thông tin nguồn khách hàng đã có, trên danh sách quản lý nguồn khách hàng, nhấn vào biểu tượng Sửa như dưới đây:

Màn hình chỉnh sửa thông tin nguồn khách hàng sẽ hiện lên:

Sau khi chỉnh sửa các thông tin cần thiết, bấm Cập nhật để lưu lại thông tin.