Quản lý lý do khách hàng hủy hợp tác

Trong bài viết trước, Teamcrop đã hướng dẫn bạn cách quản lý thông tin khách hàng cũng như quản lý trạng thái khách hàng. Ở bài viết này, Teamcrop hướng dẫn bạn cách thiết lập lý do khách hàng hủy hợp tác.

 1/Thêm mới lý do:

Từ thanh menu Tên công ty -----> Cài đặt và cấu hình ----> Tab Khách hàng ----> Lý do khách hàng hủy hợp tác

Nhấn nút Thêm mới  phía trên bên phải để thêm mới một lý do

Hệ thống sẽ hiện lên màn hình như sau:

                 Mô tả:

  • Tên : Lý do khách hàng hủy hợp tác 
  • Mô tả : Mô tả lý do

Nhấn Thêm mới  để hoàn tất việc thêm mới lý do.

2/ Chỉnh sửa lý do

Để chỉnh sửa các lý do đã có, trên danh sách lý do, nhấn vào biểu tượng Sửa như dưới đây:

Màn hình chỉnh sửa lý do sẽ hiện lên:

Sau khi chỉnh sửa các thông tin cần thiết, bấm Cập nhật để lưu lại thông tin.