Quản lý hàng tồn kho theo Serial / IMEI

Hiện nay, có rất nhiều công ty doanh nghiệp thường quản lý hàng tồn kho có đặc thù liên quan đến số seri. Vậy Seri là gì? Số seri (Serial Number) là một dãy ký tự có cấu trúc duy nhất gán cho sản phẩm nhằm mục đích để phân biệt từng cá thể sản phẩm hàng hóa. Serial Number là tên gọi chung cho các dãy số có cùng mục đích như thế (ví dụ: số IMEI trong điện thoại; số VIN trong xe hơi, xe gắn máy, Số seri của túi xách, …). Cấu trúc của Serial Number cung cấp thông tin về hãng sản xuất, model … của sản phẩm đó.

Trong bài viết này Teamcrop sẽ hướng dẫn bạn quản lý bán hàng, tồn kho theo Serial / IMEI

Để thiết lập tính năng quản lý hàng hóa theo Serial / IMEI, Từ thanh menu Tên Công ty----> Cài đặt và cấu hình -----> Tồn kho -----> Cấu hình khác

Phương pháp quản lý tồn kho chọn "Có" Cho phép tồn kho theo Serial Number / IMEI 

 

Thêm mới sản phẩm với mã Serial / IMEI

Khi thêm mới sản phẩm bạn phải chọn Phương pháp tồn kho "Tồn kho theo Serial / IMEI "

Hoặc bạn có thể dùng tính năng Import sản phẩm và điền vào cột inventorytypeserial vào file mẫu import sản phẩm

Lưu ý

Sau khi đã chọn Phương pháp tồn kho cho sản phẩm thì không thể sửa đổi sau kho sản phẩm đã được thêm vào trên hệ thống.

 Nhập - Xuất kho với Serial / IMEI

Nhập mã số Serial / IMEI của sản phẩm vào ô Serial và nhấn Enter

Bán hàng Serial / IMEI tại POS

Sau khi chọn sản phẩm vào đơn hàng để bán lúc này hệ thống sẽ yêu cầu nhập số Serial / IMEI của sản phẩm đó và nhấn Áp dụng hoặc nhấn Enter

Số Seri của sản phẩm

 

Xem tồn kho Serial / IMEI

Từ menu Tồn kho ----> Xem tồn kho 

 

Chi tiết tồn kho của từng Serial / IMEI cùng với trạng thái giao dịch kho