Quản lý đơn vị tính

Trong bài trước Teamcrop đã hướng dẫn bạn cách tạo sản phẩm và quản lý tồn kho. Trong bài viết này Teamcrop sẽ hướng dẫn bạn quản lý đơn vị tính của sản phẩm.

Đơn vị của sản phẩm là quy cách tính của sản phẩm chẳng hạn như cái, chai, gram,...

Để thêm mới đơn vị tính của sản phẩm: 

Từ menu Tên công ty ---> Cài đặt và cấu hình ----> Tab Bán hàng ----> Cài đặt bán hàng ----> Đơn vị tính của sản phẩm

Nhấn nút Thêm phía trên bên phải. Hệ thống sẽ mở màn hình thêm mới như sau:

Nhập Tên của đơn vị  và nhấn nút Thêm phía dưới bên phải để lưu lại thông tin đơn vị mới cho sản phẩm.