Nhập giá vốn hàng bán

Trong bài trước Teamcrop đã hướng dẫn bạn tạo đơn hàng mua PO cách nhập xuất kho bán hàng. Trong bài viết này Teamcrop sẽ hướng dẫn bạn quản lý giá vốn của sản phẩm mua hàng nhập kho.

Để quản lý giá vốn trước tiên bạn phải thiết lập chọn cách tính giá  vốn như sau:

Từ thanh menu Tên công ty ----> Cài đặt và cấu hình ----> Tồn kho ----> Cấu hình khác

Hệ thống sẽ mở màn hình như dưới đây:

 

Chọn phương pháp cách tính giá vốn "Giá vốn cố định theo sản phẩm" và hiện lên Popup xác nhận:

Check vào ô Tôi đã đọc và hiểu khái niệm này và nhấn Chọn

Sau đó nhấn Lưu để hoàn tất việc cấu hình.

 

Lưu ý

Sau khi thiết lập cấu hình giá vốn xong, bạn phải đăng nhập lại để lấy cầu hình mới nhất.

 Sau khi đăng nhập lại bạn vào quản lý sản phẩm và mở màn hình cập nhật sản phẩm như sau:

Ngoài ra bạn có thể dùng tính năng Import giá vốn cho sản phẩm như sau:

Chọn Import giá vốn như trên hình.

Nhấn Tải file import mẫu. Sau đó nhập các thông tin vào file mẫu.

Chú ý: Những cột Code, SKU, Cost trong file mẫu import là bắt buộc phải nhập thông tin. Sau đó nhấn chọn file mẫu vừa chọn và nhấn Upload tập tin và bắt đầu import giá vốn.

Lưu ý

Chỉ những người được phân quyền quản lý giá vốn mới có thể xem, thêm mới và chỉnh sửa giá vốn của sản phẩm