Lịch làm việc với khách hàng

Ở bài viết trước Teamcrop hướng dẫn bạn quản lý danh sách khách hàng, timeline của khách hàng. Trong bài viết này Teamcrop hướng dẫn bạn xếp lịch làm việc của cá nhân với khách hàng của bạn. Chẳng hạn như đặt lịch hẹn và làm việc với khách hàng, lịch gặp khách hàng,...Đây là lịch làm việc giữa cá nhân nhân viên với khách hàng của chính họ. Nên nhân viên khách sẽ không thấy được lịch làm việc này.

Để xếp lịch làm việc với khách hàng của bạn: 

Từ thanh menu Khách hàng ----> Danh sách khách hàng ----> Lịch làm việc

 

Nhấn Lịch làm việc để mở lịch làm việc với khách hàng.

 

Nhấn Thêm mới để tạo mới một lịch làm việc với khách hàng

Tìm khách hàng muốn xếp lịch hẹn theo tên, số điện thoại, email. nhập ngày hẹn và tiêu đề cho cuộc hẹn, cài đặt thời gian nhắc nhở nếu có. Nhấn Thêm để tạo tạo lịch hẹn.

Bạn có thể thay đổi trạng thái của lịch hẹn bằng cách nhấn trực tiếp lịch hẹn và chọn trạng thái tương ứng và nhấn Sửa để lưu lại.