1. Trang chủ
  2. Hỗ trợ
  3. Bài viết khác
  4. Kiểm tra đường truyền hợp lệ

Kiểm tra đường truyền hợp lệ

Trong các tình huống Teamcrop được thông báo thay đổi Data Center, nếu truy cập của bạn đến teamcrop có các vấn đề như bị chậm, không truy cập được thì có thể máy tính của bạn chưa cập nhật bộ phân giải tên miền teamcrop.com đến server mới.

Nếu đúng, khi bạn ping (Hướng dẫn lệnh ping trên các hệ điều hành ở bên dưới bài viết) đến các server của teamcrop sẽ ra các địa chỉ IP sau:

Domain IP Address
teamcrop.com 61.28.236.149
app.teamcrop.com 61.28.236.149
api.teamcrop.com 61.28.236.149
assets.teamcrop.com 61.28.236.149

trong trường hợp bạn ping không ra các địa chỉ IP sau, có nghĩa là máy tính của bạn chưa cập nhật, vui lòng xem hướng dẫn bên dưới để xóa cache DNS trên máy và thử lại. Có thể liên hệ Live chat để được hỗ trợ thêm hoặc email đến support@teamcrop.com.

-----

1. Hướng dẫn thực hiện Ping trên hệ điều hành Windows

Xem tại link sau (Tiếng Anh): http://www.dummies.com/computers/pcs/how-to-use-ping-to-check-internet-availability/

+ Để xóa cache DNS và cập nhật thông tin DNS mới nhất trên Windows thì gõ lệnh: 

ipconfig /flushdns

2. Hướng dẫn thực hiện Ping trên hệ điều hành Linux

Gõ lệnh PING domain để tiếp tục. Ví dụ:

ping teamcrop.com

ping api.teamcrop.com

...

 

3. Hướng dẫn thực hiện Ping trên hệ điều hành MacOS

Vào App Terminal và gõ lệnh PING. Ví dụ:

ping teamcrop.com

ping api.teamcrop.com

...

Để xóa cache DNS và cập nhật thông tin DNS mới nhất trên MacOS thì gõ lệnh sau trong màn hình Terminal:

sudo dscacheutil -flushcache

---