1. Trang chủ
  2. Hỗ trợ
  3. Quản lý website
  4. Tích hợp website bán hàng
  5. Kết nối Teamcrop với Website Haravan và đồng bộ dữ liệu

Kết nối Teamcrop với Website Haravan và đồng bộ dữ liệu

Bài viết dành cho các khách hàng đã có tài khoản Haravan và muốn đẩy đơn hàng vào hệ thống Teamcrop để xử lý tập trung.

Lưu ý: để kết nối được giữa 2 hệ thống, mã sản phẩm, SKU (barcode) trên hệ thống Haravan của bạn và Teamcrop phải giống nhau. Nếu khác mã sản phẩm hoặc SKU (barcode) thì đơn hàng tạo trên Haravan  không thể đồng bộ được trên Teamcrop vì Teamcrop sẽ không tìm thấy sản phẩm tương ứng khi có đơn hàng từ Haravan.

Kết nối đơn hàng với Haravan

Để tiến hành kết nối với Haravan, từ thanh menu Tên công ty ----> Cài đặt và cấu hình -----> Tab Bán hàng ----> Kết nối Website (CMS) hệ thống sẽ mở như màn hình dưới đây: 

Nhấn Thêm Platform và chọn là haravan như hình sau:

Hệ thống sẽ chuyển sang màn hình kết nối:

Nhập tên Website của bạn trên haravan (chính là Subdomain của bạn trên haravan). Ví dụ https://meeze.myharavan.com thì bạn nhập vào ô trên là meeze và nhấn Tiếp tục

Bạn phải nhập thông tin tài khoản trên haravan. Tài khoản này phải là tài khoản của admin hoặc được phân quyền tương đương như admin ở haravan.

Nhấn nút Đăng nhập để tiếp tục cấu hình và chọn Cài ứng dụng Teamcrop

Và màn hình sau sẽ hiển thị:

  • Nhập tiêu đề: là tên của website bạn 
  • chọn Cửa hàng: Là nơi mà lưu đơn hàng tự động đẩy về từ Haravan
  • Chọn Nguồn để lưu đơn hàng.

Nhấn Thêm mới sau khi nhập đầy đủ thông tin. Sau khi kết nối thành công hệ thống sẽ hiện như màn hình dưới đây:

Lấy đơn hàng từ Haravan về

Để lấy đơn hàng về nhấn vào Hook đơn hàng và chọn Bật 

Bật tính năng Hook đơn hàng lên

Đồng bộ sản phẩm từ Haravan về Teamcrop

Nhấn vào Import sản phẩm

Lưu ý:

Lưu ý: Sản phẩm trên Haravan bắt buộc phải có mã sản phẩm trước đó như hình dưới đây:

 

Sau khi nhấn Import sản phẩm hệ thống sẽ lấy dữ liệu từ website như sau:

Nhấn nút Import để bắt đầu lấy dự liệu sản phẩm từ website về Teamcrop.

Nếu sản phẩm nào hiển thị màu đỏ là sản phẩm đó chưa đồng bộ được do chưa có mã sản phẩm trên haravan như hình dưới đây.

Đồng bộ sản phẩm từ Teamcrop lên Haravan

Bạn có thể chỉnh sửa thông tin sản phẩm như thuộc tính, màu sắc, giá,..hoặc thêm một hoặc nhiều sản phẩm mới từ Teamcrop. Sau đó bạn đồng bộ sản phẩm vừa chỉnh sửa hoặc thêm mới lên website bằng cách nhấn vào Đồng bộ sản phẩm

Màn hình danh sách sản phẩm cần đồng bộ sẽ hiển thị:

Bạn có thể nhấn đồng bộ từng sản phẩm, sản phẩm mà bạn đã chỉnh sửa hoặc vừa thêm mới hoặc nhấn đồng bộ tất cả ở phía trên danh sách.

Lưu ý:

Lưu ý: Bạn nên đồng bộ những sản phẩm mới hoặc có chỉnh sửa thôi sẽ giúp cho quá trình đồng bộ diễn ra nhanh hơn. Hạn chế đồng bộ tất cả vì nó rất lâu với số lượng sản phẩm lớn.