Hướng dẫn xem báo cáo

Để xem báo cáo bán hàng từ thanh menu Bán hàng ---> Báo cáo

Hệ thống sẽ hiển thị màn hình báo cáo như dưới đây.

Bạn có thể lựa nhóm dữ liệu báo cáo cần xem bằng cách nhấn vào thanh menu báo nhóm báo cáo bên trái. Ở menu này bạn có thể Ẩn/ Hiển thị thanh menu trên màn hình.

Bạn có thể tùy chọn khoảng thời gian cần xem và khoảng thời gian bạn muốn so sánh dữ liệu báo cáo. Để xem độ chênh lệch tăng giảm về tình hình kinh doanh, bán hàng.

Bạn có thể xem biểu đồ theo Ngày, Tuần, tháng với các dạng hiển thị theo đường (Line chart), theo cột (Bar chart) hoặc muốn xuất hình ảnh biểu đồ ra làm tư liệu.

Rê chuột vào biểu đồ bạn sẽ thấy được giá trị báo cáo và sự tăng giảm so với thời điểm trước đó.

Bạn có thể Ẩn/ Hiển thị dữ liệu so sánh hoặc dữ liệu đang xem bằng cách nhấn vào màu sắc tương ứng.

  • Màu xanh: Thể hiện dữ liệu trong khoảng thời gian cần xem.
  • Màu cam: Thể hiện dữ liệu so sánh trong thời điểm trước đó.

 

Các bài viết liên quan (1)