Hướng dẫn sử dụng app bán hàng TC POS

Để sử dụng app TC POS bán hàng trên Teamcrop bạn vui lòng tải App về điện thoại hay tablet của bạn. Hỗ trợ app trên 2 nền tảng IOS & Android.

Tải app tương thích với hệ điều hành của thiết bị mà bạn đang sử dụng bằng cách nhấn vào 2 hệ điều hành dưới đây: 

 

 Sau khi cài đặt App thành công mở app TC POS lên và tiến hành đăng nhập vào app.

Đăng nhập Tài khoản Teamcrop
 Màn hình thống kê sẽ hiển thị nếu bạn có quyền xem báo cáo thống kê.    
  Bạn có thể xem báo cáo tổng quan, tình hình kinh doanh và xếp hạng cho nhân viên bán hàng tốt nhất.      
Cài đặt bán hàng bằng cách nhấn vào Menu cài đặt
 

 Cài đặt cửa hàng, kho, nguồn đơn hàng

Tùy chỉnh hiển thỉ ở màn hình bán hàng về thông tin khách hàng, khuyến mãi và phương thức thanh toán.

   
 Tạo đơn hàng:    
Màn hình tạo đơn hàng Tìm sản phẩm cần bán
Tìm bằng cách quét mã vạch sản phẩm

Chỉnh sửa số lượng và giá bán sản phẩm

 

 
Nhập / Tìm khách hàng

Tìm kiếm khách hàng

theo tên, SĐT, mã khách hàng hoặc quét mã thẻ thành viên

Chọn khách hàng vừa tìm được
Thêm khách hàng mới Giao hàng cho khách và chọn nhà giao hàng nếu có.  

Sử dụng khuyến mãi cho đơn hàng

hoặc áp dụng coupon

Lựu chọn hình thức thanh toán

Nhấn Hoàn tất

Tạo đơn hàng

 
 Xem lại danh sách đơn hàng đã bán    
   Chi tiết đơn hàng    Chỉnh sửa đơn hàng  
 Thông tin tài khoản và đăng xuất    
   Thông tin tài khoản và đăng xuất