Gộp phiếu kiểm kho

Trong bài trước Teamcrop đã hướng dẫn bạn xem tồn kho của sản phẩm và cách thêm mới phiếu kiểm kho. Trong bài viết này Teamcrop sẽ hướng dẫn bạn cách gộp nhiều phiếu kiểm kho hàng hóa, sản phẩm đã tạo trước đó.

Khi số lượng sản phẩm của doanh nghiệp bạn ngày càng nhiều thì vấn đề kiểm kho không dễ dàng thực hiện khi chỉ với một vài nhân viên kiểm kho và tốn nhiều thời gian nhưng không mang lại hiệu quả cao. Với tính năng gộp phiếu kiểm kho sẽ giúp doanh nghiệp bạn kiểm kho một cách nhanh chóng với nhiều nhân viên kiểm kho cùng lúc mỗi nhân viên sẽ tạo một phiếu kiểm kho sau đó sẽ gộp tất cả phiếu kiểm kho của từng nhân viên lại thành một phiếu tổng.

Để gộp phiếu kiểm kho:

Từ thanh Menu, chọn Quản lý kho, nhấp chuột chọn Kiểm kho

Nhấn nút  Gộp phiếu phía trên bên phải.

Màn hình sẽ hiển thị Popup như dưới đây:

Chọn Kho cần gộp phiếu và nhất nút Tiếp tục để tiến hành gộp các phiếu kiểm kho lại với nhau 

Tìm kiếm mã phiếu cần gộp kho ở ô tìm kiếm. Các mã phiếu kiểm phải thuộc cùng một kho cần gộp. Bạn có thể gộp 2 hoặc nhiều phiếu lại thành một phiếu tổng. Sau khi gộp phiếu thành công thì các phiếu bị gộp sẽ chuyển đổi trạng thái sang trạng thái Hủy

Nhấn nút Gộp phiếu phía dưới bên phải đến tiến hành hoàn tất gộp phiếu.