1. Trang chủ
  2. Hỗ trợ
  3. Linecrop - Kết nối kênh bán hàng
  4. Đồng bộ sản phẩm, tồn kho lên website

Đồng bộ sản phẩm, tồn kho lên website

Trong bài viết trước Teamcrop hướng dẫn bạn tạo kết nối với Haravan, Bizweb, Shopify, Shopee, Woo-Commerce. Ở bài viết này Teamcrop sẽ hướng dẫn bạn đồng bộ sản phẩm và tồn kho từ Teamcrop lên các website ở phía trên.

Lưu ý

Để đồng bộ thì SKU sản phẩm ở Teamcrop phải giống với SKU (barcode) ở website.

 Để đồng bộ từ thanh menu eChannel (Linecrop) ----> Danh sách sản phẩm

 Màn hình tất cả danh sách sản phẩm trên website mà bạn đã tích hợp với kênh bán hàng sẽ hiện ra như hình bên dưới.

  • Những Sản phẩm có SKU hiện màu cam là SKU đã giống nhau giữa Teamcrop và website.
  • Những Sản phẩm có SKU hiện màu đỏ và có dấu chấm than là SKU của sản phẩm giữa Teamcrop và website không giống nhau. Do đó không thể đồng bộ. Bạn nên xem lại SKU giữa Web và Teamcrop của sản phẩm này.

Sau khi tất cả sản phẩm có SKU đều màu cam, bạn nhấn vào nút Liên kết tất cả sản phẩm ở bên dưới để tiến hành áp dụng đồng bộ tồn kho  realtime lên website.

Bạn sẽ thấy được số lượng tồn kho realtime trên website lấy từ tồn kho ở Teamcrop theo từng SKU. Nếu có một số sản phẩm bạn không muốn đồng bộ số lượng tồn kho lên website bạn có thể nhấn vào chữ Hủy liên kết để không đồng bộ kho tự động nữa.

Ở danh sách sản phẩm này, bạn chỉ có thể lọc tìm kiếm sản phẩm theo ID sản phẩm trên website kênh bán hàng của bạn.

Ví dụ: nếu bạn đang kết nối với website Haravan thì bạn có thể xem ID sản phẩm trên Haravan bằng cách nhấn vào chi tiết sản phẩm ở haravan để xem ID sản phẩm nhé!

 

Lưu ý

Sau khi kết nối thành công. Để số lượng tồn kho sản phẩm active ngay lúc này thì bạn cần phải làm 1 thao tác tạo phiếu nhập kho hoặc xuất kho trên teamcrop tất cả sản phẩm đang có. Nhấn Hoàn thành phiếu để kích hoạt số lượng. Sau đó Hủy bỏ phiếu vừa Hoàn thành. Thao tác này chỉ làm lần đầu tiên sau khi kết nối.

 Lúc này số lượng tồn kho sẽ được đồng bộ lấy số lượng mới nhất.