1. Trang chủ
  2. Hỗ trợ
  3. Linecrop - Kết nối kênh bán hàng
  4. Đồng bộ đơn hàng từ Website về Teamcrop

Đồng bộ đơn hàng từ Website về Teamcrop

Lưu ý

Để đồng bộ thì SKU sản phẩm ở Teamcrop phải giống với SKU (barcode) ở website.

 Để xem đơn hàng đồng bộ từ từ web về teamcrop từ thanh menu eChannel (Linecrop) ----> Danh sách đơn hàng.

 Màn hình tất cả danh sách đơn hàng trên website mà bạn đã tích hợp với kênh bán hàng sẽ hiện ra như hình bên dưới.

Ở danh sách đơn hàng này bạn sẽ xem được tất cả đơn hàng trên website của bạn cùng với trạng thái đơn hàng đang được xử lý tại teamcrop.

Trong trường hợp nếu quá trình đồng bộ tự động gặp sự cố bạn cũng có thể đồng bộ bằng thủ công như sau:

Nhấn vào nút Đồng bộ ở danh sách đơn hàng

 

Lưu ý

Hệ thống chỉ đồng bộ những đơn hàng phát sinh từ website sau khi đã tích hợp kết nối với teamcrop. Còn những đơn hàng đã tồn tại trên web trước đó sẽ không được đồng bộ tự động.