Điều chuyển hàng hóa giữa các kho

Chuyển kho nội bộ nhằm tránh tình trạng cửa hàng có nhiều kho hàng và lượng hàng hóa ở các kho không cân bằng, kho hết hàng không được bổ sung trong khi kho thừa hàng tốn chi phí bảo lưu hàng hóa. Chủ cửa hàng có thể chuyển hàng từ kho này sang kho kia, giúp các cửa hàng linh hoạt hơn trong phân bổ hàng hóa, đáp ứng nhanh, kịp thời nhu cầu mua hàng. Thao tác chuyển hàng hóa từ kho này sang kho khác cực kì đơn giản, sắp xếp số lượng phù hợp với từng địa điểm khác nhau căn cứ trên nhu cầu thực tế của khách hàng.

Mô tả:

  • Ngày tạo: Ngày tạo phiếu
  • Mã phiếu: Mã phiếu điều chuyển
  • Kho xuất: Tên kho xuất hàng
  • Trạng thái phiếu xuất: Trạng thái của phiếu xuất 
  • Trạng thái phiếu nhập: Trạng thái của phiếu nhập
  • Kho nhập: Tên kho nhập hàng
  • Chênh lệch: Sự chênh lệch hàng hóa giữa phiếu xuất và phiếu nhập
  • Nhân viên: Nhân viên tạo phiếu điều chuyển.

Tạo lệnh điều chuyển

Để ttạo lệnh điều chuyển kho mới:

Từ thanh Menu, chọn Quản lý kho, nhấp chuột chọn Điều chuyển 

Nhấn nút  Thêm mới phía trên bên phải 

Màn hình popup sau sẽ hiện:

Lựa chọm hình thức nhập liệu là Import từ excel hay Nhập bằng tay

 Nếu chọn hình thức nhập bằng Import thì popup sau sẽ hiển thị để uplaod file lên.

Nhấn nút Upload tập tin để tải file lên từ máy tính.

Chọn kho cần điều chuyển (Kho xuất và Kho nhập) và nhấn nút Thêm mới phía dưới bên phải để tạo phiếu. Lúc này hệ tống sẽ tự động tạo ra 2 phiếu: 1 phiếu xuất kho1 phiếu nhập kho ở trạng thái Mới với số lượng sản phẩm cần điều chuyển. Và người quản lý ở 2 kho sẽ xử lý phiếu xuất kho và nhập kho trên.