Danh sách sổ quỹ

Trong bài viết trước Teamcrop hướng dẫn bạn cách quản lý đơn hàng và quản lý tồn kho. Trong bài viết này Teamcrop sẽ hướng dẫn bạn cách xem danh sách sổ quỹ, dòng tiền mặt thu - chi của công ty bạn.

Sổ quỹ giúp doanh nhiệp quản lý tài khoản thu, tài khoản chi, dự toán dòng tiền, .v.v. Trong khi nhiều doanh nghiệp hiện này có vài phần mềm tài chính hoặc kế toán nhưng vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn. Những khó khăn bao gồm là:

  • Thiếu khả năng cập nhật thông tin theo thời gian thực.
  • Các báo cáo không rõ ràng
  • Thiếu sự tích hợp với bộ phận bán hàng, mua hàng, quản lý kho và sản xuất

Trên danh sách phiếu thu - chi bạn có thể xem được dòng tiền mặt thực tế của công ty thông qua hoạt động thu - chi.

(Dòng tiền mặt chỉ tính với trạng thái của phiếu thu - chi ở trạng thái "Đã thanh toán")

Tại đây bạn cũng có thể xuất thông tin phiếu thu - chi ra file excel bằng cách nhấn vào biểu tượng xuất file ở góc trên bên phải như trên hình.