Danh sách sản phẩm

Trong bài trước Teamcrop đã hướng dẫn bạn cách tạo sản phẩm và quản lý tồn kho. Trong bài viết này Teamcrop sẽ hướng dẫn bạn xem danh sách sản phẩm.

Sản phẩm là hàng hóa được tạo ra để trao đổi và buôn bán trong kinh doanh. Hàng hóa sản phẩm rất đa dạng tùy thuộc vào từng loại hình kinh doanh của doanh nghiệp sẽ tạo ra những hàng hóa mang thương hiệu riêng và sản phẩm mới được tạo thành bao gồm thông tin chi tiết về sản phẩm, kiểu dáng sản phẩm, giá thành và hình ảnh của sản phẩm.

Mô tả:

  • : Mã sản phẩm (Bắt buộc không được trùng)
  • Tên: Tên sản phẩm
  • Danh mục: Danh mục của sản phẩm
  • Nhà cung cấp: Nhà cung cấp sản phẩm này
  • Giá: Giá bán ra của sản phẩm 
  • Phiên bản: Các kiểu của sản phẩm
  • Trạng thái: Trạng thái cho bán sản phẩm này hay không?
  • Người tạo: Người tạo sản phẩm này
  • Ngày tạo: Ngày tạo sản phẩm này