Danh sách đơn hàng mua PO

Trong bài trước Teamcrop đã hướng dẫn bạn cách xem danh sách tồn kho sản phẩm và cách nhập xuất kho bán hàng. Trong bài viết này Teamcrop sẽ hướng dẫn bạn xem danh sách đơn hàng mua hàng PO.

Để xem danh sách đơn hàng mua, từ thanh menu Quản lý kho ----> Mua hàng PO

Hệ thống sẽ mở như màn hình dưới đây:

 

 

Ở trang danh sách quản lý đơn hàng mua bạn có thể tìm kiếm thông tin đơn hàng mua nhanh chóng bằng việc nhấn vào biểu tượng tìm kiếm và nhập thông tin từ khóa cần tìm hoặc lọc theo nhà cung cấp, ngày tạo,nguồn đơn hàng, trạng thái, người tạo,...

Tại đây bạn có thể xem được báo cáo thống kê mua hàng bằng cách nhấn vào biểu tượng thống kê như hình dưới đây.

 

 

Lưu ý

Để thấy được danh sách đơn hàng mua PO thì bạn phải được ban quản trị cấp quyền xem.