Danh sách đơn hàng bán tại POS

Trong bài trước Teamcrop đã hướng dẫn bạn cách Tạo đơn hàng tại POS. Bài viết này Teamcrop sẽ hướng bạn xem lại các đơn hàng mà bạn đã bán tại POS.

Trên màn hình bán hàng tại POS nhấn vào góc trên bên trái màn hình như sau:

Danh sách đơn hàng đã tạo sẽ hiện thị

Trong trường hợp đơn hàng đã tạo trong khoảng thời gian bị mất kết nối Internet, khi có kết nối lại hệ thống tự động đồng bộ những đơn hàng đã tạo trong lúc mất kết nối internet nhiều lần không được thì bạn sẽ hỗ trợ hệ thống bằng cách nhấn vào nút Chưa đồng bộ hoặc Xem lỗi để xem nguyên nhân nhân không đồng bộ được.

Lưu ý

Nhân viên chỉ có thể thấy danh sách những đơn hàng mà mình đã tạo, không thấy được đơn hàng của nhân viên khác trên màn hình POS.