1. Trang chủ
  2. Hỗ trợ
  3. Quản lý khách hàng
  4. Module newsletter
  5. Cấu hình gửi Email tự động khi khách hàng mua hàng

Cấu hình gửi Email tự động khi khách hàng mua hàng

Hiện tại Teamcrop hỗ trợ tích hợp gửi Email marketing đến khách hàng. Làm theo các hướng dẫn sau để tích hợp và sử dụng cho công ty của bạn.

Từ thanh menu Tên công ty -----> Cài đặt và cấu hình ----> Tab bán hàng----> Cấu hình tạo đơn hàng

Tick vào trạng thái đơn hàng tương ứng mà bạn muốn gửi mail đến khách hàng của bạn cùng với nội dung của Email mà bạn muốn gửi đến khách hàng.

Ở đây mình chọn gửi mail đến khách hàng khi đơn hàng của khách đang ở trạng thái " Đơn hàng mới" và "Đang giao hàng" như màn hình sau:

Nhấn Lưu để hoàn tất việc cấu hình gửi email cho khách hàng khi mua hàng.

Lưu ý

Nội dung Email gửi đến khách hàng bạn có thể dùng mẫu định dạng in đơn hàng ở phía trên hoặc có thể tạo mới nội dung mail gửi với một mã CODE  thể hiện giá trị thay thế trong nội dung mail như hình sau: