Cập nhật trạng thái đơn hàng mua PO

Trong bài trước Teamcrop đã hướng dẫn bạn cách xem danh đơn hàng mua PO  và cách tạo mới một đơn hàng mua PO. Trong bài viết này Teamcrop sẽ hướng dẫn bạn thay đổi trạng thái đơn hàng mua hàng PO.

Để chuyển đổi trạng thái đơn hàng mua, từ thanh menu Quản lý kho ----> Mua hàng PO

Hệ thống sẽ mở như màn hình dưới đây:

 

 

Nhấn vào biểu tượng Sửa hoặc nhấn trực tiếp vào mã đơn hàng như dưới đây:

 

Thông tin đơn hàng sẽ được mở:

 

Tại đây bạn có thể chỉnh sửa thông tin trên đơn hàngthay đổi trạng thái đơn hàng cho phù hợp với quy trình xử lý. Nhấn Lưu để lưu lại thông tin đơn hàng vừa được sửa.

Lưu ý
  • Để thấy được danh sách đơn hàng mua PO thì bạn phải được ban quản trị cấp quyền xem.
  • Để chỉnh sửa thông tin đơn hàng và trạng thái đơn hàng bạn phải được ban quản trị cấp quyền.
  • Trạng thái đơn hàng PO chỉ đi một chiều và không quay lại trạng thái trước đó.
  • Khi đơn hàng đang ở trạng thái Hoàn thành, Không Duyệt, Hủy bỏ thì đơn hàng sẽ không thể thay đổi thông tin đơn hàng nữa như về thông tin sản phẩm, số lượng, giá, thông tin giao hàng, ...