1. Trang chủ
  2. Hỗ trợ
  3. Booking
  4. Cài đặt dữ liệu đặt chỗ

Cài đặt dữ liệu đặt chỗ

Để cài đặt dữ liệu đặt chỗ - Booking trước tiên bạn phải là admin hoặc phải được cấp quyền booking.setting

Ở thanh menu chọn Đặt chỗ -----> Cài đặt dữ liệu đặt chỗ

  

Nhấn Thêm mới để cài đặt thêm một dịch vụ quản lý booking mới

Chọn loại hình kinh doanh đặt chỗ tương ứng, ở đây mình chọn là Khách sạn và nhấn Tiếp tục.

Nhập tên khách sạn và chọn đơn vị tính tiền tương ứng ( Ngày, Đêm, Giờ,..) sau đó nhấn Tiếp tục

(Đã chọn đơn vị tính rồi thì không thể sửa đổi được sau khi cài đặt booking thành công)

 

 Tạo tầng cho khách sạn của bạn và nhấn Tiếp tục.

 

Tạo số lượng phòng cho khách sạn và nhấn Tiếp tục

 

Tạo cách tính tiền cho từng loại phòng và nhấn Tiếp tục

Gán giá tiền vào từng phòng tương ứng

 

Nhấn Lưu để hoàn tất quá trình cài đặt booking.