1. Trang chủ
  2. Hỗ trợ
  3. Quản lý bán hàng
  4. Module số quỹ
  5. Cài đặt định dạng in phiếu Thu - Chi

Cài đặt định dạng in phiếu Thu - Chi

Để cài đặt định dạng in phiếu thu - chi trong hệ thống quản lý danh sách sổ quỹ

Từ menu Tên công ty ---> Cài đặt và cấu hình ----> Tab Sổ quỹ ----> Cấu hình thu chi

 Hệ thống sẽ mở màn hình định dạng in phiếu thu - chi như màn hình sau:

1. Định dạng in phiếu Chi

2. Định dạng in phiếu Thu

 

Bạn có thể chỉnh sửa định dạng in theo mẫu thu - chi của công ty bạn. Giúp bạn khẳng định thương hiệu. Bạn có thể xem thêm Ghi chú một số cột code tự động thay thế giá trị khi in, tương ứng với từng phiếu thu - chi như hình dưới đây:

Sau khi bạn chỉnh sửa xong bạn có thể xem trước định dạng in mà bạn vừa chỉnh sửa bằng cách nhấn vào Xem trước

Nếu bạn thấy mẫu in đã phù hợp thì nhấn nút Lưu phía dưới bên phải để lưu lại định dạng in.

Chỉ những người có quyền Company.Setting mới có thể cài đặt cấu hình định dạng in.

Sau khi cài đặt định dạng in xong, bạn đăng nhập lại vào hệ thống để hệ thống cập nhật định dạng in phiếu thu - chi mới nhất.