Cài đặt bán hàng tại màn hình POS

Để cài đặt giao diện cho màn hình POS, từ thanh menu Tên công ty -----> Cài đặt và cấu hình ----> Tab Bán hàng----> Point of Sale (POS) hệ thống sẽ mở màn hình cài đặt gồm một số thông tin như dưới đây:

1. Menu sản phẩm

 Cài đặt này liên quan đến hiển thị danh sách sản phẩm ở màn hình POS

  • Có cho chọn kho xuất hàng tại màn hình POS? (Thường áp dụng khi bạn có nhiều kho hàng cho cửa hàng này).

 2. Thông tin đơn hàng

Cài đặt thông tin liên quan đến đơn hàng được tạo từ POS

  • Cho phép nhân viên in lại Bill - đơn hàng vừa tạo không?
  • ID nguồn đơn hàng có được phép trùng nhau không?

 3. Thông tin khách hàng

Cài đặt liên quan đến thông tin khách hàng từ POS

  • Cài đặt nhóm khách hàng mặc định để lưu vào bảng khách hàng khi có khách hàng mới từ POS.
  • Cài đặt trạng thái khách hàng mặc định để lưu vào bảng khách hàng khi có khách hàng mới từ POS.
  • Cài đặt nguồn khách hàng mặc định để lưu vào bảng khách hàng khi có khách hàng mới từ POS.

 4. Thông tin phiếu thu

Cài đặt liên quan đến tạo phiếu thu tự động từ POS

  • Phiếu thu tạo từ POS sẽ được lưu và danh mục phiếu nào?
  • Phiếu thu tạo từ POS sẽ được lưu và tài khoản nào?

Nếu chưa cấu hình tài khoản nhận thì bản phải cấu hình tài khoản thu - chi Sổ quỹ

 5. Thông tin khuyến mãi

Có cho phép nhân viên bán hàng tại POS được phép nhập tiền khuyến mãi hay không?

 6. Thông tin sản phẩm cân ký

Cài đặt dành cho nhận dạng barcode sản phẩm cân ký. Nếu công ty bạn có bán sản phẩm, hàng hóa dạng cân ký. Thì hãy Bật tính năng này lên.

 Ví dụ về Định dạng barcode: 2212341004 thí lúc này Tiền tố là 22, SKU của bạn là 1234, trọng lượng là 100 gram, ký tự kiểm tra là 4

Bạn có thể cấu hình nhiều tiền tố định dạng barcode và cách nhau bởi dấu phẩy. Chẳng hạn: 22SSSSSGGGC, 26SSSSSGGGC, 29SSSSSGGGC

 

 7. Cho phép xuất kho tự động khi bán hàng ở POS

Khi bán hàng tại POS bạn phải cấu hình kho xuất cho cửa hàng và phải BẬT cho phép xuất kho như hình dưới đây:

 

Lưu ý

Sau khi cài đặt thiết lập cho màn hình POS bạn phải trở ra màn hình POS nhấn nút Đồng bộ dữ liệu bán hàng để hệ thống lấy cầu hình mới nhất mà bạn vừa thiết lập.