1. Trang chủ
  2. Hỗ trợ
  3. Quản lý bán hàng
  4. Module đơn hàng
  5. Cách xử lý đơn hàng khi có yêu cầu thay đổi từ khách hàng

Cách xử lý đơn hàng khi có yêu cầu thay đổi từ khách hàng

Trong các bài viết trước, Teamcrop  đã hướng dẫn bạn cách hủy một đơn hàng ,cách xử lý khi khách hàng trả hàng, tạo phiếu thu từ đơn hàng cũng như cách tạo phiếu xuất kho ở đơn hàng. Ở bài viết này, Teamcrop sẽ hướng dẫn bạn cách xử lý đơn hàng khi có yêu cầu thay đổi từ khách hàng.

Sau khi hoàn tất việc tạo đơn hàng mới cho khách hàng, bao gồm cả việc tạo phiếu xuất kho và phiếu thu cho đơn hàng, nhưng khách hàng lại có yêu cầu thay đổi về số lượng hàng ( mua thêm hoặc giảm bớt), dẫn đến việc khó khăn trong khâu xuất kho cũng như thu tiền. Teamcrop sẽ giúp bạn giải quyết khó khăn này nhanh chóng và hiệu quả.

Từ thanh menu Bán hàng ----> Đơn hàng. Sau đó, ta nhấn nút Chỉnh sửa hình cây bút ở đơn hàng mà khách hàng yêu cầu thay đổi.

Sau khi đã chỉnh sửa số lượng hàng theo yêu cầu của khách, màn hình sẽ hiện lên thông báo chênh lệch ở phiếu xuất kho và phiếu thu đã tạo như sau:

Sẽ có hai trường hợp xảy ra đó là khách hàng muốn tăng số lượng hoặc giảm số lượng hàng mua dẫn đến hai cách xử lý khác nhau.

1/ Khách hàng tăng số lượng mua

Đối với phiếu xuất kho:

Phiếu xuất kho đã được tạo với số lượng mua ban đầu của khách, nay bạn có thể chọn vào ô vuông ở cột Kho để thay đổi số lượng hàng theo yêu cầu của khách nếu trạng thái phiếu xuất kho chưa hoàn thành( mới, đang xử lý). Sau khi chỉnh sửa, màn hình sẽ hiện lên như sau:

 

Trong trường hợp phiếu xuất kho đã ở trạng thái hoàn thành, bạn không thể thay đổi số lượng mà chỉ có thể tạo thêm một phiếu xuất kho ứng với số lượng hàng tăng thêm mà người mua yêu cầu bằng cách nhấn "+" ở cột Kho. Sau khi thêm phiếu xuất kho, màn hình sẽ hiện lên như sau:

Đối với phiếu thu:

Phiếu thu đã được tạo ứng với số lượng mua ban đầu của khách, bạn không thể thay đổi giá trị  mà chỉ có thể thêm một phiếu thu mới với giá trị khớp với số lượng hàng tăng thêm mà người mua yêu cầu bằng cách nhấn "+" ở cột PT . Sau khi thêm phiếu thu, màn hình sẽ hiện lên như sau:

Lưu ý

Bạn cũng có Hủy bỏ phiếu thu cũ và Thêm mới phiếu thu có giá trị ứng với toàn bộ số lượng hàng mà người mua yêu cầu.

2/ Khách hàng giảm số lượng mua

Đối với phiếu xuất kho:

Phiếu xuất kho đã được tạo với số lượng mua ban đầu của khách, nay bạn có thể chọn vào ô vuông ở cột Kho để thay đổi số lượng hàng theo yêu cầu của khách nếu trạng thái phiếu xuất kho chưa hoàn thành( mới, đang xử lý).

Trong trường hợp phiếu xuất kho đã ở trạng thái hoàn thành, bạn không thể thay đổi số lượng mà chỉ có thể Hủy bỏThêm mới  một phiếu xuất kho ứng với toàn bộ số lượng hàng  mà người mua yêu cầu bằng cách nhấn "+" ở cột Kho. Sau khi thêm phiếu xuất kho, màn hình sẽ hiện lên như sau:

 Đối với phiếu thu:

Phiếu thu đã được tạo ứng với số lượng mua ban đầu của khách, bạn không thể thay đổi giá trị mà chỉ có thể Hủy bỏ và Thêm mới  phiếu thu có giá trị khớp với toàn bộ số lượng hàng mà người mua yêu cầu bằng cách nhấn "+" ở cột PT . Sau khi thêm phiếu thu, màn hình sẽ hiện lên như sau: