1. Trang chủ
  2. Hỗ trợ
  3. Quản lý bán hàng
  4. Module đơn hàng
  5. Cách tạo mới đơn hàng trong hệ thống quản lý

Cách tạo mới đơn hàng trong hệ thống quản lý

Trong bài viết trước Teamcrop hướng dẫn bạn cách quản lý đơn hàng. Trong bài viết này Teamcrop hướng dẫn bạn thêm mới một đơn hàng trong hệ thống quản lý admin.

Để tạo một đơn bán hàng mới:

Từ menu Bán hàng ----> Đơn hàng

 

Nhấn Thêm mới và Nhập tên, mã sản phẩm hoặc mã Barcode (SKU) để thêm sản phẩm vào đơn hàng.

 

Tại bước này ta chỉ cần gõ tên hoặc mã sản phẩm, có thể gõ vài ký tự đầu, hệ thống sẽ tự động liệt kê cho ta lựa chọn. Chọn sản phẩm bằng nhấp chuột hoặc nút lên xuống trên bàn phím, sau đó gõ Enter để đưa sản phẩm vào đơn hàng.

Lưu ý

Sản phẩm cần phải được thêm mới vào hệ thống trước khi thực hiện thao tác tạo đơn hàng.

 

Thông tin sản phẩm sau khi đã chọn đưa vào đơn hàng:

Với sản phẩm được chọn đưa vào đơn hàng ta có thể chỉnh  sửa số lượng hoặc xóa sản phẩm đó ra khỏi đơn hàng nếu cần.

Nhập giá trị khuyến mãi (giảm giá) cho đơn hàng nếu có. Có thể nhập giá trị khuyến mãi bằng tay hoặc chọn chương trình khuyến mãi đã thiết lập sẵn.

 Chọn % thuế nếu có áp dụng thuế. % thuế sẽ được thiết lập sẵn trước đó trong phần cài đặt.

 Nhập Thông tin hóa đơn:

  • Chọn Cửa hàng để bán đơn hàng này:

  • Chọn Nguồn đơn hàng nếu có. Nếu chưa có thì vào cài đặt bán hàng để tạo nguồn đơn hàng

  • Chọn Trạng thái đơn hàng cho đơn hàng đang tạo, không chọn mặc định là trạng thái Đơn hàng mới

 

Nhập thông tin khách hàng:

Nếu là khách hàng đã có trên hệ thống rồi (khách hàng cũ) thì chỉ cần tìm kiếm khách hàng đã có ở ô tìm kiếm. Bạn có thể tìm kiếm khách hàng đã có theo Tên, Số điện thoại, Email.

Nếu khách hàng là mới thì nhập thông tin khách hàng ở các ô thông tin phía dưới:

Nếu thông tin khách hàng chỉ là người đặt hàng hộ thì bỏ dấu Stick ở Thông tin giao hàng giống Thông tin đặt hàng thì nhập thông tin người đặt hàng ở phần Thông tin đặt hàng

 

Sau khi nhập đầy đủ thông tin khách hàng, bao gồm thông tin địa chỉ khách hàng thì lúc này hệ thống sẽ hiển thị các dịch vụ vận chuyển, giao hàng tương ứng với Tỉnh thành phố, quận/huyện theo địa chỉ của khách hàng cho bạn chọn cùng với mức phí giao hàng.

 

Phương thức vận chuyển chỉ xuất hiện khi bạn đã chọn tỉnh thành phố và quận huyện.

Nhân viên tạo đơn hàng mặc định là tên người đang đăng nhập vào hệ thống. Bạn có thể chọn nhân viên khác nếu muốn.

Sau khi nhập các thông tin cần thiết nhấn nút Thêm mới phía dưới bên phải để tạo mới đơn hàng và lưu vào hệ thống.