Cách hủy một đơn hàng

Trong bài viết trước Teamcrop hướng dẫn bạn cách quản lý đơn hàng. Trong bài viết này Teamcrop hướng dẫn  bạn cách Hủy một đơn hàng với lý do Hủy đã được thiết lập trước đó.

Để Hủy bỏ một đơn hàng:

Từ menu Bán hàng ----> Đơn hàng

 

Tìm đơn hàng cần Hủy (có thể tìm ở ô tìm kiếm theo tên khách hàng, số điện thoại, email, mã đơn hàng,..) và nhấn Cập nhật (cây viết) bên phải đơn hàng hoặc nhấn trực tiếp vào Mã đơn hàng đó.

Hệ thống sẽ mở màn hình Hủy đơn hàng như dưới đây:

Nhấn vào Trạng thái đơn hàng và chọn trạng thái Hủy bỏ:

 

 Trạng thái sẽ đổi sang màu đỏ:

Chọn lý do Hủy đơn hàng này. Lý do đã được cài đặt trước đó. Nếu chưa có vui lòng vào phần Cài đặt bán hàng để tạo một số lý do hủy đơn hàng.

Sau khi chọn xong Lý do hủy nhấn nút Lưu phía trên để lưu lại đơn hàng này. Đơn hàng sẽ đổi màu như dưới đây:

 Khi đơn hàng bị Hủy thì các phiếu xuất kho, phiếu thu đã có trước đó sẽ tự động Hủy theo.

Lưu ý

Chỉ những nhân viên được quản lý cấp quyền mới có thể Hủy bỏ đơn hàng.