Bật tắt menu tính năng

Trong các bài viết trước Teamcrop hướng dẫn bạn thao tác trên các tính năng của Teamcrop và xem thông tin ID công ty bạn. Trong bài viết này Teamcrop hướng dẫn bạn cách BẬT - TẮT menu tính năng trên hệ thống Teamcrop.

Sau khi đăng ký tài khoản công ty trên Teamcrop thành công bạn đăng nhập vào hệ thống mà bạn không thấy menu tính năng đang cần ở đâu thì bạn thực hiện theo các bước dưới đây:

 

Từ menu Tên công ty bạn ----> Bật - Tắt tính năng

 

Hệ thống sẽ mở màn hình bật tắt tính năng như dưới đây:

Đánh dấu stick vào tính năng muốn Bật và menu của tính năng đó sẽ hiển thị trên thanh menu.

 

Lưu ý
  • Chỉ những người có quyền là Admin hoặc được phân quyền mới có thể BẬT / TẮT menu tính năng của công ty.