Báo cáo thống kê với phễu kinh doanh

Trong bài viết trước Teamcrop hướng dẫn bạn thêm mới các deal trong phễu kinh doanh. Ở bài viết này Teamcrop sẽ hướng dẫn bạn quản lý các Deal trong quy trình quản lý.

 Để xem báo cáo thống kê với phễu kinhb doanh bạn phải được phân quyền pipeline.dealmanage

Từ menu Bán hàng ----> Phễu Kinh Doanh

Hệ thống sẽ mở màn hình với các phễu và deal đã thiết lập như dưới đây:

Nhấn vào góc trên bên trái của thanh menu và chọn Thống kê như hình trên và màn hình báo cáo thống kê sẽ hiển thị.

Ở màn hình báo cáo thống kê, bạn có thể xem báo cáo với nhiều lựa chọn:

  • Xem báo cáo với khoản thời gian bất kì.
  • Xem theo trạng thái của các deal: Thành công, Thất bại
  • Xem theo số lượng hoặc giá trị của deal theo từng nhân viên
  • Xem theo khoảng thời gian trong ngày (24h) hoặc 7 ngày