Bán hàng tại POS

 Tạo mới đơn hàng từ POS

 • Bước 1: Truy cập màn hình POS bán hàng

  Tại menu bạn nhấp chuột chọn mục Bán hàng > Chọn POS hệ thống sẽ mở màn hình đồng bộ như sau:

Tiếp tục nhấn đồng bộ

 

 • Bước 2: Bạn chọn chi nhánh bán hàng

 • Bước 3: Bạn Chọn sản phẩm thêm vào đơn hàng

 

Bạn có thể sửa giá sản phẩm trực tiếp trên đơn hàng như sau

Popup sửa giá sẽ hiện để thay đổi giá

Nhấn Áp dụng để áp dụng giá vừa đổi

Nhập số tiền giảm giá cho giá trị đơn hàng và phí vận chuyển nếu có:

 

 • Bước 4: Bạn Chọn khách hàng cho đơn bán

Sẽ hiện thị popup tìm kiếm khách hàng

Nếu không tìm thấy khách hàng thì sẽ tạo khách hàng mới với thông tin vừa nhập vào.

Màn hình thêm mới khách sẽ hiện

 • Bước 5: Bạn Chọn nhà giao hàng cho đơn bán (nếu có)

 • Bước 6: Bạn Chọn kho xuất hàng cho đơn hàng bán (nếu bạn có nhiều kho xuất hàng)

 

 • Bước 7: Bạn Chọn chương trình khuyến mãi và coupon để áp dụng (nếu có)

Popup nhập mã coupon sẽ hiển thị như sau:

 • Bước 8: Bạn Chọn phương thức thanh toán cho đơn hàng bán

Tại bước này bạn có thể chọn cách thức thanh toán theo yêu cầu của khách hàng: thanh toán bằng Tiền mặt, ATM / Online banking, Debit / Credit card, 

Voucher / Giftcard, hoặc thanh toán bằng Điểm tích lũy.

Bạn cũng có thể áp dụng nhiều phương thức thanh toán cùng lúc theo yêu cầu của khách hàng như vừa thanh toán bằng tiền mặt và vừa thanh toán bằng ATM hoặc điểm tích lũy.

 

 

 • Bước 9: Bạn Tạo và hoàn tất đơn hàng bán

Xác nhận và in đơn hàng cho khách hàng

 

Lưu ý

Khi tạo đơn hàng thành công hệ thống sẽ tự động tạo phiếu thu và phiếu xuất kho.

Có bao nhiêu phương thức thanh toán cho đơn hàng là sẽ có bấy nhiêu phiếu thu tương ứng.