Giao tiếp nội bộ

Trao đổi thông tin, phân chia công việc dễ dàng, tiện lợi.

Các tính năng chi tiết

Danh sách các tính năng chi tiết của module giao tiếp nội bộ

Hộp thư nội bộ

Thực hiện trao đổi thư nội bộ giữa các nhân viên, phòng ban với nhau, có thể gửi thư nội bộ đến một cá nhân, phòng ban hoặc cả công ty.

Quản lý dự án

Lên kế hoạch dự án, phân chia công việc cho từng nhân viên, theo dõi tiến độ của dự án cũng như tiến độ xử lý công việc của từng nhân viên.

Tài liệu công ty

Quản lý các tập tin tài liệu nội bộ của công ty như biểu mẫu, mẫu hợp đồng, những quy định chung,...

Bắt đầu thời gian chạy thử 14 ngày miễn phí!

Không cần thanh toán. Có thể nâng cấp, ngưng bất cứ lúc nào.

Đăng ký hôm nay