Chat Center

Hỗ trợ thao tác đơn giản, phản hồi thông tin cho khách hàng nhanh khi khách hàng có nhu cầu mua hàng.

Các tính năng chi tiết

Danh sách các tính năng chi tiết của module chat center.

Tích hợp Facebook Chat

Trả lời tất cả tin nhắn của khách hàng trên trang Facebook fanpage tại một nơi duy nhất - Teamcrop

Tích hợp Facebook Comment

Trả lời tất cả comment của khách hàng trên trang Facebook fanpage tại một nơi duy nhất - Teamcrop.

Tích hợp Zalo Shop

Tích hợp Zalo shop mở rộng bán hàng đa kệnh, đồng bộ dữ liệu bán hàng từ Teamcrop với Zalo shop.

Chatbot Template

Xây dựng bộ thư viện các kịch bản trả lời nhanh hỗ trợ trong quá trình chat với khách hàng trên các kênh chat khác nhau.

Bắt đầu thời gian chạy thử 14 ngày miễn phí!

Không cần thanh toán. Có thể nâng cấp, ngưng bất cứ lúc nào.

Đăng ký hôm nay