Chat Center

Hỗ trợ thao tác đơn giản, phản hồi thông tin cho khách hàng nhanh khi khách hàng có nhu cầu mua hàng.

Các tính năng chi tiết

Danh sách các tính năng chi tiết của module chat center.

Chat nội bộ

Chat, trao đổi thông tin giữa các nhân viên trong công ty với nhau, chat cá nhân hoặc chat nhóm.

Live Chat

Cho phép nhúng chat box vào website của bạn giúp quản lý tập trung việc chat và trao đổi với khách hàng khi khách vào website của bạn.

Tích hợp Facebook Chat

Trả lời tất cả tin nhắn của khách hàng trên trang Facebook fanpage tại một nơi duy nhất - Teamcrop

Tích hợp Facebook Comment

Trả lời tất cả comment của khách hàng trên trang Facebook fanpage tại một nơi duy nhất - Teamcrop.

Tích hợp Zalo Shop

Tích hợp Zalo shop mở rộng bán hàng đa kệnh, đồng bộ dữ liệu bán hàng từ Teamcrop với Zalo shop.

Chatbot Template

Xây dựng bộ thư viện các kịch bản trả lời nhanh hỗ trợ trong quá trình chat với khách hàng trên các kênh chat khác nhau.

Bắt đầu thời gian chạy thử 14 ngày miễn phí!

Không cần thanh toán. Có thể nâng cấp, ngưng bất cứ lúc nào.

Đăng ký hôm nay

Giải pháp bán hàng đa kênh Omni-channel mang đến lợi thế cạnh tranh cho bạn.

Một nghiên cứu về hiệu quả của chiến lược bán hàng đa kênh cho thấy, với các nhà bán lẻ sử dụng omnichannel có thể giữ chân được 89% khách hàng; còn với các doanh nghiệp không dùng omnichannel họ chỉ duy trì được 33% khách hàng trung thành cho mình.