Chăm sóc khách hàng

Quản lý thông tin khách hàng chi tiết, tự động gửi SMS, Email marketing khi có chương trình khuyến mại, giảm giá ...

Các tính năng chi tiết

Danh sách các tính năng chi tiết của module chăm sóc khách hàng.

Support Ticket

Ghi nhận các thông tin hỗ trợ từ khách hàng theo phương pháp ticket để nhân viên phân loại và xử lý.

Gửi tin nhắn SMS

Tích hợp tin nhắn SMS để gửi tin đến khách hàng, có thể gửi thủ công hoặc gửi tự động.

Gửi email và newsletter

Tích hợp Email Marketing để gửi thông tin khuyến mãi, chương trình giảm giá đến khách hàng.

Tổng đài Call Center

Thiết lập tổng đài tư vấn thông qua điện thoại, thu thập nhanh chóng thông tin khách hàng và hoàn tất đơn hàng.

Bắt đầu thời gian chạy thử 14 ngày miễn phí!

Không cần thanh toán. Có thể nâng cấp, ngưng bất cứ lúc nào.

Đăng ký hôm nay