Đăng bởi: Nguyễn Trọng Nghĩa

Sự ổn định, an toàn khi triển khai phần mềm Cloud ERP

Công nghệ | Cloud ERP | Phần mềm Cloud ERP | Hệ thống Cloud ERP

Nói đến phần mềm Cloud ERP đã quá quen thuộc với mọi doanh nghiệp hiện nay. Phần mềm Cloud ERP hiện nay đã được ứng dụng nhiều thành phần, giúp doanh nghiệp kiểm soát được nhiều công việc cũng như hiệu quả từ nguồn lực chính của mình.

Đăng bởi: Nguyễn Trọng Nghĩa

Điều cần thiết cho doanh nghiệp là dự án ERP tùy chỉnh

Công nghệ | ERP | Dự án ERP | Phần mềm ERP

Gần như các dự án ERP cho các doanh nghiệp dang vừa và lớn tại Việt Nam ngày nay luôn chú ý và đề cập tới vấn đề phần mềm. Sở dĩ yêu cầu tùy chỉnh thường có trong các hệ thống dự án ERP, kể cả giải pháp ngoại lẫn nội, là do sự khác biệt giữa phần mềm và h