Đăng bởi: Huỳnh Văn Sự

Tại sao quản lý dự án là quan trọng?

Quản lý nhân sự | Quản lý dự án | Quản lý công việc | Lợi ích của dự án

Quản lý dự án là quá trình lập kế hoạch, điều phối thời gian, nguồn lực và giám sát quá trình phát triển của dự án nhằm đảm bảo cho dự án hoàn thành đúng thời hạn, trong phạm vi ngân sách được duyệt và đạt được các yêu cầu đã định về kỹ thuật và chất lượn

Đăng bởi: Nguyễn Trọng Nghĩa

Xu hướng phát triển của phần mềm ERP là gì trong năm 2017

Công nghệ | ERP | Phần mềm ERP | Cloud ERP | Phần Mềm Cloud ERP

Các doanh nghiệp ngày càng hướng tới những phần mềm ERP hỗ trợ tốt nhất cho ngành nghề của họ. Giá trị lớn nhất mà phần mềm ERP mang đến cho doanh nghiệp là quy trình, kinh nghiệm quản trị và các best-practice trong nghiệp vụ.