1. Trang chủ
  2. Blog
  3. Kết quả tìm kiếm

Bài viết có tag "Phần mềm quản lý nhân sự"

Đăng bởi: Nguyễn Trọng Nghĩa

Phần mềm ERP giúp quản lý nhân sự và tính lương một cách hiệu quả

Công nghệ | ERP | Phần mềm ERP | Phần mềm quản lý nhân sự | Phần mềm tính lương

Khi triển khai phần mềm ERP, chúng ta nhận được cùng lúc 3 sản phẩm: Một là “Ý tưởng quản lý”, hai là “Chương trình phần mềm” và ba là “Phương tiện kết nối” để xây dựng hệ thống và quy trình quản trị, vận hành hệ thống trong một mạng máy tính tích hợp.