1. Trang chủ
  2. Blog
  3. Kết quả tìm kiếm

Bài viết có tag "Phần mềm ERP"

Đăng bởi: Nguyễn Trọng Nghĩa

Điều cần thiết cho doanh nghiệp là dự án ERP tùy chỉnh

Công nghệ | ERP | Dự án ERP | Phần mềm ERP

Gần như các dự án ERP cho các doanh nghiệp dang vừa và lớn tại Việt Nam ngày nay luôn chú ý và đề cập tới vấn đề phần mềm. Sở dĩ yêu cầu tùy chỉnh thường có trong các hệ thống dự án ERP, kể cả giải pháp ngoại lẫn nội, là do sự khác biệt giữa phần mềm và h

Đăng bởi: Nguyễn Trọng Nghĩa

Lợi ích của hệ thống phần mềm ERP trong điện toán đám mây

Công nghệ | ERP | Phần mềm ERP | Hệ thống ERP

Với chi phí phát sinh về cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực, phí dịch vụ,..khi triển khai các hệ thống quản lý truyền thống trước kia của doanh nghiệp rất cao. Giải pháp hệ thống phần mềm ERP trong điện toán đám mây, một phần nào đó sẽ giải quyết được vấn đề t