1. Trang chủ
  2. Blog
  3. Kết quả tìm kiếm

Bài viết có tag "Lợi ích của dự án"

Đăng bởi: Huỳnh Văn Sự

Tại sao quản lý dự án là quan trọng?

Quản lý nhân sự | Quản lý dự án | Quản lý công việc | Lợi ích của dự án

Quản lý dự án là quá trình lập kế hoạch, điều phối thời gian, nguồn lực và giám sát quá trình phát triển của dự án nhằm đảm bảo cho dự án hoàn thành đúng thời hạn, trong phạm vi ngân sách được duyệt và đạt được các yêu cầu đã định về kỹ thuật và chất lượn