1. Trang chủ
  2. Blog
  3. Kết quả tìm kiếm

Bài viết có tag "Hệ thống ERP"

Đăng bởi: Nguyễn Trọng Nghĩa

Lợi ích của hệ thống phần mềm ERP trong điện toán đám mây

Công nghệ | ERP | Phần mềm ERP | Hệ thống ERP

Với chi phí phát sinh về cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực, phí dịch vụ,..khi triển khai các hệ thống quản lý truyền thống trước kia của doanh nghiệp rất cao. Giải pháp hệ thống phần mềm ERP trong điện toán đám mây, một phần nào đó sẽ giải quyết được vấn đề t

Đăng bởi: Nguyễn Trọng Nghĩa

Phần mềm quản lý doanh nghiệp tổng thể ERP

Công nghệ | ERP | Phần mềm ERP | Hệ Thống ERP | Giải Pháp ERP

Hiện nay rất nhiều công ty vừa và nhỏ ở Việt Nam đang phát triển rất mạnh mẽ và chiếm một vị trí không hề nhỏ trong nền kinh tế. Một trong những bí quyết tạo nên thành công đó là nhờ ứng dụng phần mềm quản lý tổng thể doanh nghiệp.