1. Trang chủ
  2. Blog
  3. Kết quả tìm kiếm

Bài viết có tag "ERP"

Đăng bởi: Nguyễn Trọng Nghĩa

Điều cần thiết cho doanh nghiệp là dự án ERP tùy chỉnh

Công nghệ | ERP | Dự án ERP | Phần mềm ERP

Gần như các dự án ERP cho các doanh nghiệp dang vừa và lớn tại Việt Nam ngày nay luôn chú ý và đề cập tới vấn đề phần mềm. Sở dĩ yêu cầu tùy chỉnh thường có trong các hệ thống dự án ERP, kể cả giải pháp ngoại lẫn nội, là do sự khác biệt giữa phần mềm và h