1. Trang chủ
  2. Blog
  3. Kết quả tìm kiếm

Bài viết có tag "Cloud ERP"

Đăng bởi: Nguyễn Trọng Nghĩa

Sự ổn định, an toàn khi triển khai phần mềm Cloud ERP

Công nghệ | Cloud ERP | Phần mềm Cloud ERP | Hệ thống Cloud ERP

Nói đến phần mềm Cloud ERP đã quá quen thuộc với mọi doanh nghiệp hiện nay. Phần mềm Cloud ERP hiện nay đã được ứng dụng nhiều thành phần, giúp doanh nghiệp kiểm soát được nhiều công việc cũng như hiệu quả từ nguồn lực chính của mình.

Đăng bởi: Nguyễn Trọng Nghĩa

Thống kê báo cáo ngày công thông qua Cloud ERP Software

Công nghệ | Cloud ERP | Phần mềm Cloud ERP

Lợi ích từ “Thống Kê Báo Cáo Ngày Công” từ Cloud ERP Software đã được chứng minh một cách cụ thể và thiết thực nhất. Nhà quản lý có thể Xem được thời lượng làm việc của một hoặc tất cả nhân viên theo một khoảng thời gian do người dùng tùy chọn.