Vào lúc 13:00, ngày 16/04/2016, công ty Teamcrop đã tổ chức buổi ra mắt chính thức sản phẩm Teamcrop.com sau hơn 2 năm phát triển sản phẩm.