Sự quan tâm đối với Hệ thống quản lý kho trên đám mây đã tăng lên khi các công ty cố gắng cạnh tranh với các nhà bán lẻ Big Box và Amazon, nhưng đó không phải là những yếu tố duy nhất thúc đẩy đầu tư vào hệ thống quản lý kho dựa trên đám mây. Chẳng hạn, các công ty có thể kế thừa một hệ thống quản lý kho mới trong đám mây như là một phần của việc triển khai một hệ thống hoặc ứng dụng mới. Đối với những người khác, tiềm năng của một hệ thống quản lý kho trên đám mây là quá nhiều để thay đổi. Cuối cùng, các nhà quản trị chuỗi cung ứng cần phải hiểu những thách thức của hệ thống quản lý kho truyền thống và tại sao Hệ thống quản lý kho trên đám mây là một giải pháp khả thi với những lợi ích chính.

Những thách thức của hệ thống quản lý kho truyền thống

Một hệ thống quản lý kho thông thường, tại cơ sở đi kèm với một số vấn đề trong quản lý chuỗi cung ứng toàn cầu hóa, bao gồm:

  • Khả năng mở rộng hạn chế hoặc chức năng của hệ thống quản lý kho tại cơ sở. Do giải pháp tại chỗ bị giới hạn bởi tài nguyên CNTT nội bộ của công ty bạn, nên có thể không thể mở rộng chức năng và quy mô của nó để đáp ứng nhu cầu thương mại điện tử và omnichannel ngày càng tăng.
  • Hạn chế kỹ thuật. Những hạn chế này bao gồm không có khả năng tận dụng các phân tích, robot, tự động hóa và các công nghệ mới. Vì các công nghệ chuỗi cung ứng hiện đại có thể tăng tốc độ thực hiện đơn hàng và vận chuyển, các hạn chế kỹ thuật đối với dịch vụ khách hàng kém và hạn chế, nếu có, khả năng hiển thị.
  • Rủi ro an ninh mạng. Một hệ thống quản lý kho truyền thống cũng mang những rủi ro an ninh mạng đáng kể Mặc dù các hệ thống cũ hơn có thể không được thiết kế để kết nối với Internet và chia sẻ thông tin, các chức năng cơ bản của chúng vẫn có thể bị gián đoạn nếu xảy ra tấn công mạng. Điều này đặt thông tin về công ty của bạn và người tiêu dùng của nó có nguy cơ. Tuy nhiên, Hệ thống quản lý kho hiện đại trong đám mây có thể khôi phục an ninh mạng bằng các giao thức mã hóa và tường lửa mới nhất.
  • Các cấp độ dịch vụ khách hàng. Hệ thống quản lý kho  truyền thống chỉ đơn giản là nói với công ty nơi sản phẩm được bán và khi nào nó sẽ xuất xưởng. Người tiêu dùng ngày nay muốn được thông báo về mọi bước của hành trình, theo dõi lô hàng của họ trực tuyến và nhận thông báo tự động. Hệ thống quản lý kho truyền thống có thể thiếu khả năng này, vì vậy người tiêu dùng có nhiều khả năng mua sắm với các đối thủ của bạn.

Hệ thống quản lý kho trên đám mây là gì?

Hệ thống quản lý kho trên đám mây giải quyết các thách thức của hệ thống quản lý kho truyền thống bằng cách chuyển việc triển khai, bảo trì và sử dụng hệ thống quản lý kho từ giải pháp tại cơ sở sang các nền tảng dựa trên web. Do đó, các công ty có thể truy cập các nguồn lực lớn mà không cần đầu tư nghiêm ngặt để nâng cấp tất cả các thiết bị đầu cuối, phần mềm và thiết bị trong toàn công ty, báo cáo Chuỗi cung ứng tiêu hóa. Đồng thời, Hệ thống quản lý kho trên đám mây cung cấp một sự pha trộn của các phần mềm khác sẽ phát sinh thêm chi phí đầu tư, chẳng hạn như hệ thống kiểm soát kho hoặc hệ thống thực hiện kho . Tùy thuộc vào nhà cung cấp, hệ thống dựa trên đám mây cung cấp chức năng để thay thế toàn bộ bộ ứng dụng và hợp lý hóa kho và quản lý chuỗi cung ứng, từ mua sắm đến giao hàng cuối cùng.

Lợi ích của hệ thống quản lý kho trên đám mây 

Chuyển hoạt động sang Hệ thống quản lý kho trên đám mây mang lại lợi ích ngoài việc chuyển bảo trì và quản lý hệ thống sang bên thứ ba. Bao gồm các:

  • Thời gian trễ gần như bằng không.
  • Thứ tự hợp lý trực tuyến.
  • Rủi ro an ninh mạng thấp hơn.
  • Khả năng mở rộng vô hạn.
  • Có thể truy cập trên tất cả các kho và đối tác chuỗi cung ứng.

Bắt đầu suy nghĩ về việc chuyển hoạt động của bạn lên đám mây ngay hôm nay

Giám đốc điều hành chuỗi cung ứng hy vọng duy trì khả năng cạnh tranh cần xem xét nghiêm túc lợi ích của việc sử dụng Hệ thống quản lý kho trong đám mây qua các giải pháp hiện có. Hơn nữa, lợi ích của đám mây là lý tưởng để tạo và thử nghiệm các mô-đun và khả năng mới, do đó, một giải pháp dựa trên đám mây sẽ luôn được phát triển, mang đến những cải tiến mới nhất và quan trọng nhất cho kho của bạn.