Đăng bởi: Nguyễn Trọng Nghĩa

Lợi ích khi các doanh nghiệp triển khai Cloud ERP Software

Kiến thức | Cloud ERP | Cloud ERP Software

Yêu cầu quan trọng mà Cloud ERP Software phải đáp ứng chính là khả năng đồng bộ dữ liệu & tích hợp dữ liệu. Các nguồn dữ liệu trong doanh nghiệp dù nằm ở đâu nếu được đồng bộ thì sẽ làm giảm sự trùng lặp và tăng tính thống nhất cho dữ liệu.

Đăng bởi: Nguyễn Trọng Nghĩa

Làm sao để có được một phễu bán hàng chất lượng cao?

Kiến thức | Phễu bán hàng | Phễu kinh doanh

"Phễu bán hàng" Là từ khóa đang nhận được rất nhiều lượt tìm kiếm đầu năm 2017. Nói như vậy không có nghĩa là nó mới xuất hiện gần đây mà thật ra nó đã xuất hiện cách đây khá lâu nhưng vẫn chưa thu hút được nhiều đối tượng.