Chi phí dịch vụ

Phí dịch vụ được tính theo từng ngày và dựa vào số tính năng và thông tin công ty của bạn.
Nhập thông tin bên dưới để ước lượng chi phí hàng ngày phải trả:

Chọn tính năng bạn muốn sử dụng:

Chi tiết
Chi tiết

Thông tin công ty của bạn:


TỔNG CỘNG: 0 / ngày

Mua Credit  

(*) Khi bạn thanh toán, hệ thống sẽ chuyển từ số tiền bạn thanh toán thành số Credit cho công ty của bạn trên hệ thống, mỗi tháng hệ thống sẽ trừ số credit đã sử dụng từ tài khoản của bạn. Credit là số điểm bạn mua cho tài khoản công ty của bạn. Thông thường 1,000₫ sẽ mua được 1,000 credit. Nhấn vào đây để mua credit cho công ty của bạn.

Bắt đầu thời gian chạy thử 14 ngày miễn phí!

Không cần thanh toán. Có thể nâng cấp, ngưng bất cứ lúc nào.

Đăng ký hôm nay