Bảng giá dịch vụ

Áp dụng cho nhóm tính năng quản lý bán hàng chạy trên nền tảng Cloud.
Thanh toán tối thiểu 3 tháng.

1.000.000

/tháng

SALE #1

Dùng thử
  • Ưu đãi: 10 triệu / năm (thanh toán 1 lần)

1.500.000

/tháng

SALE #2

Dùng thử
  • Ưu đãi: 15 triệu / năm (thanh toán 1 lần)

1.800.000

/tháng

SALE #3

Dùng thử
  • Ưu đãi: 18 triệu / năm (thanh toán 1 lần)

Bạn muốn dùng nhiều hơn? — Trong tất cả các gói bán hàng, nếu mở rộng thêm 1 cửa hàng (kho) thì cộng thêm 200.000đ / tháng / cửa hàng (kho).

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Giúp giải đáp những thắc mắc phổ biến khi sử dụng phiên bản Cloud

"CỬA HÀNG" được tính như thế nào?

Trong các tính năng của gói bán hàng thì "Cửa hàng" chính là số cửa hàng bạn tạo ra cho công ty trên hệ thống. Tùy mỗi gói dịch vụ mà số lượng cửa hàng bạn tạo ra sẽ bị giới hạn. Nhấn vào đây để tìm hiểu thêm về thiết lập cửa hàng.


"NHÀ KHO" được tính như thế nào?

Trong tính năng quản lý kho thì "Nhà kho" chính là số nhà kho bạn tạo ra cho công ty trên hệ thống. Tùy mỗi gói dịch vụ mà số lượng kho bạn tạo ra sẽ bị giới hạn. Nhấn vào đây để tìm hiểu thêm về thiết lập kho.


Nếu không tiếp tục thanh toán thì sẽ thế nào?

Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trước 15 ngày so với ngày hết hạn sử dụng gói dịch vụ của bạn. Sau 7 ngày tính từ ngày hết hạn mà chúng tôi chưa nhận được thanh toán gia hạn thì công ty của bạn sẽ không được truy cập (bị khóa). Nếu sau 30 ngày vẫn chưa thanh toán thì toàn bộ dữ liệu của bạn sẽ được xóa khỏi hệ thống Teamcrop và không thể lấy lại.


Cơ chế backup dữ liệu thế nào?

Do chúng tôi lưu trữ dữ liệu của bạn trên Teamcrop nên chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm backup dữ liệu của bạn. Dữ liệu được backup tại Data Center ở Hồ Chí Minh (VN), đồng thời có backup tại dịch vụ Amazon Web Service (EC2) tại Mỹ. Mỗi ngày dữ liệu được backup một lần vào sáng sớm.


Bắt đầu thời gian chạy thử 14 ngày miễn phí!

Không cần thanh toán. Có thể nâng cấp, ngưng bất cứ lúc nào.

Đăng ký hôm nay