Bán hàng nâng cao

Bán hàng nâng cao với một số tính năng hỗ trợ đa nhiệm, xây dựng quy trình phễu.

Các tính năng chi tiết

Danh sách các tính năng chi tiết của module quản lý bán hàng nâng cao.

Sản phẩm combo

Quản lý cấu hình sản phẩm Combo sản phẩm và xuất kho tự động với sản phẩm Combo đã cấu hình.

Đơn hàng dài hạn

Thiết lập, lên kế hoạch cho đơn hàng mà khách hàng đặt trước trong tương lai. Hệ thống sẽ tự động tạo đơn hàng khi đến thời gian đã đặt.

Phễu kinh doanh

Xây dựng quá trình quản lý, bán hàng theo dạng phễu, xử lý theo từng quy trình, giai đoạn đã thiết lập trước đó.

Quản lý điểm tích lũy

Thiết lập công thức tính điểm tích lũy và cài đặt đổi điểm thành tiền khi thanh toán mua hàng.

Giá vốn hàng bán

Quản lý giá vốn mua hàng nhập kho và lợi nhuận trên từng sản phẩm.

Menu Link

Chèn thêm link của website bạn vào thanh menu của Teamcrop

Bắt đầu thời gian chạy thử 14 ngày miễn phí!

Không cần thanh toán. Có thể nâng cấp, ngưng bất cứ lúc nào.

Đăng ký hôm nay